Přestavba podkroví s fermacellem

Investora, který se rozhodne vytvořit obytný prostor v podkroví starého nebo nového objektu, čeká i otázka, jakou technologii výstavby zvolit. Zkušenosti ukazují, že požadavkům (často protichůdným) nejlépe vyhovuje technologie suché výstavby.

Konstrukce této technologie jsou relativně lehké a suchý stavební proces, při kterém není do objektu vnášeno nadměrné množství vody, které by mohlo způsobit problémy především v dřevěných materiálech. Suchá výstavba taktéž výrazně zkracuje celkový čas stavby. Ideálním materiálem jsou v této oblasti sádrovláknité desky FERMACELL.


 Výhody použití sádrovláknitých desek fermacell při výstavbě podkroví:

  • suchý stavební proces, kde je voda téměř zcela vyloučena ze stavby
  • pevnost desek umožňující provádět lehké nosné konstrukce pro ztužení střechy a půdních trámů
  • pevnost desek umožňující pod obklady v koupelnách jen jednovrstvé opláštění a to bez zhuštění nosných profilů
  • použití těchto subtilních konstrukcí zvyšuje obytnou plochu podkroví o několik čtverečních metrů (až 10 %)
  • výborné akustické vlastnosti
  • vysoká požární odolnost konstrukcí
  • lehkost resp. nízká hmotnost konstrukcí
  • rychlost montáže díky použití deskového materiálu a odladěného systémového příslušenství
  • možnost vedení všech instalací v příčkách nebo v podlahových konstrukcích
Kup fermacell