Konstrukce podkroví

Fermacell podkroví s dřevěnou spodní konstrukcí

Opláštění sádrovláknitou deskou FERMACELL tl. 10 mm

1 Mezikrokevní izolace
2 Vodorovné laťování
3 Dvě vrstvy izolace mezi vodorovným laťováním
4 Parotěsná folie/parobrzda podle požadavků
5 Montážní latě
6 Sádrovláknitá deska FERMACELL, upevnění dle návodů na zpracování (šroubování nebo sponkování)
7 Podlahové prvky FERMACELL s kročejovou izolací a výškovým vyrovnáním: viz prospekt Plánování a zpracování podlahových prvků FERMACELL nebo Návody na zpracování podlahových prvků FERMACELL.
8 Vyrovnávací podsyp FERMACELL

Fermacell podkroví s kovovou spodní konstrukcí

Opláštění sádrovláknitou deskou FERMACELL tl. 10 mm

1 Mezikrokevní izolace
2 Kovové závěsy, např. krokvový závěs
3 CD profil
4 Dvě vrstvy izolace
5 Parotěsná folie/parobrzda dle požadavků
6 Sádrovláknitá deska FERMACELL, upevnění dle návodů na zpracování (šroubování nebo sponkování)
7 Podlahové prvky FERMACELL s kročejovou izolací a výškovým vyrovnáním: viz prospekt Plánování a zpracování podlahových prvků FERMACELL nebo Návody na zpracování podlahových prvků FERMACELL.
8 Vyrovnávací podsyp FERMACELL

Skvělé vlastnosti desek Fermacell

Na rozdíl od běžného sádrokartonu lze desky FERMACELL s výhodou použít také na nosné konstrukce v půdních vestavbách a střešních nástavbách. Sendvičové panely s dřevěným rámem opláštěným deskami FERMACELL přenášejí svislé i vodorovné zatížení např. střechy a přitom tloušťka takovéto nosné stěny může být již 10 cm a hmotnost této stěny není vyšší než 40 kg/m². Vysoká pevnost desek FERMACELL je pro investora velmi praktická - přípustné zatížení může činit až 350 kg/m² a nízká hmotnost přitom nezatěžuje nosnou konstrukci stropů, což je často rozhodující vlastnost pro využití únosnosti dřevěných trámů v těchto stropech. Stavebník tak ušetří nemalé finanční prostředky, protože provedením nové nosné konstrukce podlahy je často podmíněna celá půdní vestavba.